Välkommen till Ljusdals kommun!

Ljusdal har ett utmärkt näringslivsklimatet och är länet Gävleborgs företagstätaste kommun. Här arbetas det aktivt för att främja och stödja företag och företagande, 19 procent av befolkningen mellan 20 och 77 år driver sin egen verksamhet, dvs var 7:e person är företagare. Ljusdals kommun erbjuder också en hög livskvalitet med närhet till moderna tjänster och bekvämligheter, och områden med enastående vacker natur med rikt aktivitetsutbud året runt.

Förutsättningar
• Omfattande affärsstöd från stiftelsen Närljus
• God konjunktur och entreprenörsanda
• Ljusdals kommun är inom regional utveckling område A, som är berättigade till regionala incitament
• Bland de lägsta elpriserna i Europa
• Hög livskvalitet och attraktiva naturmiljöer

Utvecklings branscher
• Skogsbruk och närstående industrier
• Biobränslen (skogsbaserade)
• Vindkraft
• Turism
• Tjänsteföretag inom ett stort antal områden

Ljusdals kommun har omfattande skogar som producerar högkvalitativa trävaror. Skogsbruk och skogsbaserade biobränslen industrin har utvecklats, och det finns ytterligare möjligheter att utnyttja eller bearbeta denna högkvalitativa och förnybar naturresurs inom kommunen. Ljusdal också nytta av goda vindförhållanden och flera vindkraftparker utvecklas i kommunen.
Turismen är en annan växande industri, som bygger på Ljusdals naturliga skönhet, djurliv, floder och sjöar, och skidmöjligheter. En nationellt kända turistmål i kommunen är Destination Järvsö, som innehåller en nordisk djurpark, skidanläggningar och internationellt erkänd park för downhill.

Kommunen har tillgång till en kompetent arbetskraft inom contact center-kundservice, support och försäljning. Infrastrukturprojekt för närvarande under utveckling i kommunen omfattar företagspark i centrala Ljusdal och en järnvägslogistikterminal.

För mer information besök Ljusdals kommuns webb www.ljusdal.se