Projekt Sustainable Food 2.0

Vi söker Dig som vill vara med och utveckla samt finansiera morgondagens cirkulära och hållbara livsmedelsproduktion, i syfte att säkra livsmedelsförsörjningen i Sverige. Du har möjlighet att medverka i uppbyggnaden av en ny konkurrenskraftig Svensk livsmedelsindustri med minimal miljöpåverkan.

Läs mer Projekt Sustainable Food 2.0